Αγγλικά

Γαλλικά

Ισπανικά

Γερμανικά

Ιταλικά

Ρώσικα

Επίπεδο Α1:

Σκοπός αυτού του επιπέδου είναι ο μαθητής να είναι ικανός να ανταπεξέλθει επικοινωνιακά σε απλές καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Το Δίπλωμα του Α1 ισοδυναμεί με τα διεθνή πιστοποιητικά:

-Γαλλικά: DELF A1
-Γερμανικά: Start Deutsch 1

Επίπεδο Α2:

Στο επίπεδο αυτό, σκοπός είναι ο μαθητής να μπορεί να κατανοεί προτάσεις και εκφράσεις της καθημερινής ζωής, να παρέχει πληροφορίες προφορικά και γραπτά για διάφορα θέματα: για τις σπουδές του, την εργασία του, την πόλη του, την οικογένειά του.

Το Δίπλωμα του Α2 ισοδυναμεί με τα διεθνή πιστοποιητικά:

-Αγγλικά: Key Inglés Test (KET)
-
Γαλλικά: DELF A2
-
Γερμανικά: Start Deutsch 2

Επίπεδο B1 (NivelInicial):

Σε αυτό το επίπεδο ο μαθητής μαθαίνει να διαχειρίζεται καταστάσεις που απαιτούν το βασικό επίπεδο επικοινωνίας, είναι ικανός να συντάσσει σύντομα κείμενα πρακτικού χαρακτήρα.

Το Δίπλωμα του Β1 ισοδυναμεί με τα διεθνή πιστοποιητικά:

-Αγγλικά: Preliminary Inglés Test (PET)
-Γαλλικά: DELF B1
-Γερμανικά: δίπλωμα Zertifikat Deutsch (CEF)

Επίπεδο B2 (Intermediο):

Με την ολοκλήρωση αυτού του επιπέδου ο μαθητής είναι ικανός να διευθετήσει και να ελίσσεται σε καθημερινές καταστάσεις, να εκφράζεται προφορικά και γραπτά σε κανονικές συνθήκες επικοινωνίας.

Το Δίπλωμα του Β2 ισοδυναμεί με τα διεθνή πιστοποιητικά:

-Αγγλικά: First Certificate in Inglés (FCE)
-
Γαλλικά: DELF B2
-
Γερμανικά: Goethe Zertifikat B2 (CEF).

Επίπεδο C1:

Σε αυτό το επίπεδο ο μαθητής έχει την δυνατότητα να εκφράζεται με σαφήνεια και άνεση, χωρίς περιορισμούς λεξιλογικού ή γραμματικού χαρακτήρα.

Το Δίπλωμα του C1 ισοδυναμεί με τα διεθνή πιστοποιητικά:

-Αγγλικά: Certificate in Advance Inglés (CAE)
-
Γαλλικά: DALF C1
-
Γερμανικά: Goethe Zertifikat C1 (CEF)

Επίπεδο C2:

Σε αυτό το επίπεδο ο μαθητής είναι ικανός να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε κατάσταση επικοινωνίας που να απαιτεί προχωρημένη χρήση της ισπανικής γλώσσας. Ο μαθητής μπορεί να κάνει σύνθεση, να επιχειρηματολογεί, να αναλύει και να περιγραφεί με σαφήνεια και ορθότητα.

Το Δίπλωμα του C2 ισοδυναμεί με τα διεθνή πιστοποιητικά:

-Αγγλικά: Certificate in Proficiency Inglés (CPE)
-
Γαλλικά: DALF C2
-
Γερμανικά: Zentrale ZOP Oberstufenprüfung C2 (CEF)

 

 

Πρωτοπορούμε

Με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με χρήση διαδραστικών πινάκων και computers για όλους τους μαθητές

Δημιουργούμε

Iδανικές και υποστηρικτικές συνθήκες παιδαγώγησης και μάθησης

 

Επικοινωνία

Ηρώων Πολυτεχνείου 16

Πειραιάς, ΤΚ 18531

Τηλ: 2130286621