Αγγλικά

Γαλλικά

Ισπανικά

Γερμανικά

Ιταλικά

Ρώσικα

Πρωτοπορούμε

Με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με χρήση διαδραστικών πινάκων και computers για όλους τους μαθητές

Δημιουργούμε

Iδανικές και υποστηρικτικές συνθήκες παιδαγώγησης και μάθησης

 

Επικοινωνία

Ηρώων Πολυτεχνείου 16

Πειραιάς, ΤΚ 18531

Τηλ: 2130286621