Γερμανικά

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΘΩ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ;

Γνωρίζοντας όλοι ότι η τάση της εποχής απαιτεί την εκμάθηση τουλάχιστον δυο ξένων γλωσσών προτιμάται τα τελευταία χρόνια η εκμάθηση της γερμανικής ως δεύτερή ξένη γλώσσα. Η Γερμανική είναι μεν μία δύσκολη αλλά, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα γλώσσα. Η εκμάθησή της είναι για όλους μια πρόκληση. Για αυτό το λόγο, χρόνο με τον χρόνο, όλο και περισσότεροι στρέφονται προς αυτήν. Βεβαίως αυτό δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο. Μαθαίνοντας Γερμανικά αποκτά κανείς δεξιότητες με τις οποίες μπορεί να βελτιώσει την επαγγελματική του καριέρα. Με τις γνώσεις Γερμανικών βελτιώνονται οι επαγγελματικές ευκαιρίες σε εταιρίες στη χώρα μας ή σε άλλες χώρες. Και τέλος, αρκετοί επιλέγουν να μετεκπαιδευτούν στο εξωτερικό διότι τα Γερμανικά είναι η δεύτερη πιο σημαντική γλώσσα της επιστήμης.

Για την απόκτηση πιστοποίησης της γλώσσας προσφέρονται τα εξής διπλώματα: ;

ZERTIFIKAT A1

Σε αυτό το επίπεδο αποδεικνύει κανείς ότι είναι σε θέση να κατανοεί και να χρησιμοποιεί οικείες, καθημερινές εκφράσεις και πολύ απλές προτάσεις με στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. Μπορεί να παρουσιάσει τον εαυτό του και τρίτα πρόσωπα, να ρωτήσει άλλους για προσωπικά θέματα –π.χ. πού μένουν, ποιους ανθρώπους γνωρίζουν ή τι είδους πράγματα έχουν αλλά και να απαντήσει ο ίδιος σε ανάλογες ερωτήσεις. Μπορεί κανείς να συνεννοηθεί με απλό τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του μιλάει αργά και καθαρά και δεν χρησιμοποιεί εξεζητημένο λεξιλόγιο.

Προτεινόμενο όριο ηλικίας: μετά το 8ο έτος

ZERTIFIKAT A1

Σε αυτό το επίπεδο είναι σε θέση ο μαθητής να μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και έχουν σχέση με τομείς του άμεσου περιβάλλοντός του (π.χ. πληροφορίες για τον ίδιο και την οικογένειά του, αγορές, εργασία, περιοχή στην οποία ζει). Είναι σε θέση να συνεννοηθεί στα πλαίσια απλών, συνηθισμένων περιστάσεων, όταν πρόκειται για απλή και απ' ευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για οικεία και γνωστά θέματα. Μπορεί κανείς να περιγράψει την καταγωγή και την εκπαίδευσή του, την περιοχή στην οποία ζει και πράγματα που έχουν σχέση με τις άμεσες ανάγκες του.

Προτεινόμενο όριο ηλικίας: μετά το 10ο έτος

ZERTIFIKAT B1

Με την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις αποδεικνύει κανείς ότι μπορεί να κατανοεί τα κύρια σημεία προφορικού λόγου που εκφράζεται με σαφήνεια και με την προφορά της επίσημης γλώσσας και αφορά οικεία θέματα σχετικά με την εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ. Είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις περισσότερες επικοινωνιακές καταστάσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε γερμανόφωνες χώρες. Μπορεί να εκφρασθεί απλά για οικεία θέματα και προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος και να διηγηθεί εμπειρίες και γεγονότα, να δώσει σύντομες αιτιολογήσεις και εξηγήσεις για σχέδια και απόψεις.

Προτεινόμενο όριο ηλικίας: μετά το 12ο έτος ηλικίας

ZERTIFIKAT B2

Με την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις αποδεικνύει κανείς ότι μπορεί να κατανοεί τα βασικά νοήματα σύνθετων κειμένων πάνω σε συγκεκριμένα και αφηρημένα θέματα. Είναι επίσης σε θέση να κατανοήσει ακόμη και επιστημονικές συζητήσεις του ειδικού του τομέα και μπορεί να εκφρασθεί προφορικά με αυθορμητισμό και ευχέρεια, έτσι ώστε να είναι δυνατή, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και από τις δύο πλευρές, η συνομιλία με αυτόχθονα ομιλητή. Μπορεί κανείς να εκφρασθεί για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με σαφή και αναλυτικό τρόπο, να διατυπώνει τις θέσεις του για κάποιο επίκαιρο θέμα και να απαριθμεί τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων πιθανοτήτων.

Προτεινόμενο όριο ηλικίας: μετά το 14ο έτος ηλικίας

ZERTIFIKAT C1

Με την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις αποδεικνύει κανείς ότι μπορεί να κατανοεί ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών εκτενών κειμένων και να αντιλαμβάνεται ακόμη και τα νοήματα που υπονοούνται. Είναι σε θέση να εκφράζεται με αυθορμητισμό και ευχέρεια χωρίς να χρειάζεται να ψάχνει εμφανώς για λέξεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα αποτελεσματικά και ευέλικτα στην κοινωνική και επαγγελματική του ζωή ή στην εκπαίδευση και τις σπουδές του, να διατυπώνει εκτενώς τις απόψεις του για σύνθετα θέματα, χρησιμοποιώντας διάφορα κατάλληλα συνδετικά στοιχεία.

Προτεινόμενο όριο ηλικίας: μετά το 16ο έτος ηλικίας

ZERTIFIKAT C2

Με την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις αποδεικνύει κανείς ότι μπορεί να κατανοεί χωρίς δυσκολία όλα όσα διαβάζει και ακούει. Είναι σε θέση να συνοψίζει πληροφορίες από διάφορες γραπτές και προφορικές πηγές και να παρουσιάζει με ειρμό αιτιολογήσεις και εξηγήσεις. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα, με ευχέρεια και ακρίβεια και να διατυπώνει λεπτές νοηματικές αποχρώσεις, ακόμα και όταν πρόκειται για σύνθετα θέματα.

Προτεινόμενο όριο ηλικίας: μετά το 18ο έτος ηλικίας