Ισπανικά

Επίπεδο A1

Σκοπός αυτού του επιπέδου είναι ο μαθητής να είναι ικανός να ανταπεξέλθει επικοινωνιακά σε απλές καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Το Δίπλωμα του Α1 ισοδυναμεί με τα διεθνή πιστοποιητικά:

-Γαλλικά: DELF A1 -Γερμανικά: Start Deutsch 1

Επίπεδο A2

Στο επίπεδο αυτό, σκοπός είναι ο μαθητής να μπορεί να κατανοεί προτάσεις και εκφράσεις της καθημερινής ζωής, να παρέχει πληροφορίες προφορικά και γραπτά για διάφορα θέματα: για τις σπουδές του, την εργασία του, την πόλη του, την οικογένειά του.

Το Δίπλωμα του Α2 ισοδυναμεί με τα διεθνή πιστοποιητικά:

-Αγγλικά: Key Inglés Test (KET) -Γαλλικά: DELF A2 -Γερμανικά: Start Deutsch 2

Επίπεδο B1 (NivelInicial)

Σε αυτό το επίπεδο ο μαθητής μαθαίνει να διαχειρίζεται καταστάσεις που απαιτούν το βασικό επίπεδο επικοινωνίας, είναι ικανός να συντάσσει σύντομα κείμενα πρακτικού χαρακτήρα.

Το Δίπλωμα του Β1 ισοδυναμεί με τα διεθνή πιστοποιητικά:

-Αγγλικά: Preliminary Inglés Test (PET) -Γαλλικά: DELF B1 -Γερμανικά: δίπλωμα Zertifikat Deutsch (CEF)

Επίπεδο B2 (Intermediο)

Με την ολοκλήρωση αυτού του επιπέδου ο μαθητής είναι ικανός να διευθετήσει και να ελίσσεται σε καθημερινές καταστάσεις, να εκφράζεται προφορικά και γραπτά σε κανονικές συνθήκες επικοινωνίας.

Το Δίπλωμα του Β2 ισοδυναμεί με τα διεθνή πιστοποιητικά:

-Αγγλικά: First Certificate in Inglés (FCE) -Γαλλικά: DELF B2 -Γερμανικά: Goethe Zertifikat B2 (CEF).

Επίπεδο C1

Σε αυτό το επίπεδο ο μαθητής έχει την δυνατότητα να εκφράζεται με σαφήνεια και άνεση, χωρίς περιορισμούς λεξιλογικού ή γραμματικού χαρακτήρα.

Το Δίπλωμα του C1 ισοδυναμεί με τα διεθνή πιστοποιητικά:

-Αγγλικά: Certificate in Advance Inglés (CAE) -Γαλλικά: DALF C1 -Γερμανικά: Goethe Zertifikat C1 (CEF)

Επίπεδο C2

Σε αυτό το επίπεδο ο μαθητής είναι ικανός να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε κατάσταση επικοινωνίας που να απαιτεί προχωρημένη χρήση της ισπανικής γλώσσας. Ο μαθητής μπορεί να κάνει σύνθεση, να επιχειρηματολογεί, να αναλύει και να περιγραφεί με σαφήνεια και ορθότητα.

Το Δίπλωμα του C2 ισοδυναμεί με τα διεθνή πιστοποιητικά:

-Αγγλικά: Certificate in Proficiency Inglés (CPE) -Γαλλικά: DALF C2 -Γερμανικά: Zentrale ZOP Oberstufenprüfung C2 (CEF)