Μεθοδολογία

Γνωρίζω μια ξένη γλώσσα σημαίνει κατέχω τη λειτουργική γνώση της ώστε να επικοινωνώ χρησιμοποιώντας την γραπτά και προφορικά. Αυτό επιτυγχάνεται με ποιοτική διδασκαλία από καθηγητές καταρτισμένους και ενημερωμένους στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και με τη χρήση νέων τεχνολογιών στη τάξη. Οι διαδραστικοί πίνακες (interactive boards) τα διαθέσιμα στους μαθητές computers με προγράμματα και ασκήσεις που εξυπηρετούν τις προσωπικές τους ανάγκες, είναι εργαλεία που βοηθούν τον εκπαιδευτικό να διευρύνει τους μαθησιακούς ορίζοντες των μαθητών του.

Έτσι το μάθημα γίνεται για τους σπουδαστές μας ένα δημιουργικό ταξίδι που τους οδηγεί να κατανοήσουν την κουλτούρα που βρίσκεται πίσω από κάθε γλώσσα που επέλεξαν να σπουδάσουν γιατί στόχος μας είναι η δική σας επιτυχία.

Ο συνδυασμός των μοντέρνων τεχνικών με την παραδοσιακή διδασκαλία φέρνει άριστα αποτελέσματα. Γι’ αυτό το λόγο το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΜΕΛΕΤΙΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ εισάγει την μέθοδο της μελέτης στο χώρο του σχολείου. ΟΛΟΙ οι μαθητές μας (που το επιθυμούν) παραμένουν στο σχολείο μετά το μάθημα τους για μία επιπλέον ώρα. Είναι η ώρα ΜΕΛΕΤΗΣ όπου υπό την εποπτεία καθηγήτριας διαβάζουν και κάνουν τις ασκήσεις που έχουν για το επόμενο μάθημα, λύνοντας ταυτόχρονα τυχόν απορίες τους. Έτσι το μόνο που μένει να κάνουν στο σπίτι είναι μία επανάληψη.

Με αυτή την μέθοδο τα παιδιά μαθαίνουν να οργανώνουν την εκπαιδευτική ύλη και να μοιράζουν σωστά τον χρόνο τους, απαλλάσσοντας τους γονείς από το άγχος της προετοιμασίας των παιδιών τους για το επόμενο μάθημα.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές